Thông tin dịch vụ
Dịch vụ tuyển dụng
Tăng hiệu quả tuyển dụng. Sử dụng dịch vụ trả phí của Vnjob.vn để hưởng đầy đủ tiện ích và đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc tìm ứng viên phù hợp.
 
Chi tiết thông tin dịch vụ
Tên gói dịch vụ Số tin đăng tuyển CV's Thời hạn Giá
Không giới hạn Không giới hạn 12 Months $ 0.00

Tính năng chính
Đăng tuyển
  • Đăng tin ngay lập tức
  • Quản lý và theo dõi kết quả
  • Theo dõi người nộp đơn, lọc và tiến hành quá trình lựa chọn trực tuyến
  • Nhận hồ sơ qua email
  • Tìm hồ sơ
  • Tìm kiếm hồ sơ đủ điều kiện thông qua công cụ tìm kiếm nâng cao
  • Xem, lưu và sắp xếp hồ sơ trực tuyến
  • Nhận quyền truy dữ liệu hồ sơ ngay lập tức
  • Sử dụng Hệ thống Theo dõi Người nộp đơn để rút gọn các ứng viên

  • * Đối với các tùy chọn hoặc yêu cầu khác, Vui lòng Liên hệ với chúng tôi!.