Advanced search


 

 

 
Nhân viên phòng thí nghiệm BestPacific Viet Nam Hai Duong, Hải Dương, Viet Nam
 

Kinh nghiệm

:

Kinh nghiệm bất kỳ

Mức lương

:

Discussion

Thể loại :

:

Full-time

 

Danh mục việc làm

:

Môi trường

Nộp đơn trước :

:

Sat Dec 15, 2018
Ngày đăng

:

Fri Oct 26, 2018

Tổng hợp việc làm

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa học/ Công nghệ nhuộm/ Nhuộm vải ưu tiên có kinh nghiệm, biết sử dụng Datacolor và biết xem màu, biết sử dụng cơ bản máy tính.

Mô tả

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa học/ Công nghệ nhuộm/ Nhuộm vải ưu tiên có kinh nghiệm, biết sử dụng Datacolor và biết xem màu, biết sử dụng cơ bản máy tính.