Advanced search


 

 

 
Tuyển dụng 2 Kỹ sư hệ thống Bestpacific Viet Nam Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng,..., Hải Dương, Viet Nam
 

Kinh nghiệm

:

Kinh nghiệm bất kỳ

Mức lương

:

Mức lương thỏa thuận

Thể loại :

:

Contract

 

Danh mục việc làm

:

IT/Phần mềm

Nộp đơn trước :

:

Tue Jun 25, 2019
Ngày đăng

:

Sat May 25, 2019

Tổng hợp việc làm

1. Chịu trách nhiệm thiết kế và quản trị hệ thống mạng:
a) Server/Storage/Phone center/AP
b) Hệ thống Microsoft (như AD,Hyper-V);
c) Giải pháp Network/Security (Cisco, Sonicwall)
2. Hỗ trợ triển khai hệ thống mạng trong nhà máy
3. Hỗ trợ người dùng hệ thống mạng
4. Các công việc khác theo sự phân công công việc của người quản lý trực tiếp

Mô tả

1.Chịu trách nhiệm thiết kế và quản trị hệ thống mạng:
a) Server/Storage/Phone center/AP
b) Hệ thống Microsoft (như AD,Hyper-V); 
c) Giải pháp Network/Security (Cisco, Sonicwall)
2. Hỗ trợ triển khai hệ thống mạng trong nhà máy
3. Hỗ trợ người dùng hệ thống mạng
4. Các công việc khác theo sự phân công công việc của người quản lý trực tiếp