Advanced search


 

 

 
Tuyển dụng 2 Lập trình viên Bestpacific Viet Nam Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng,..., Hải Dương, Viet Nam
 

Kinh nghiệm

:

Kinh nghiệm bất kỳ

Mức lương

:

Mức lương thỏa thuận

Thể loại :

:

Contract

 

Danh mục việc làm

:

IT/Phần mềm

Nộp đơn trước :

:

Tue Jun 25, 2019
Ngày đăng

:

Sat May 25, 2019

Tổng hợp việc làm

- Phát triển các ứng dụng theo yêu cầu của công ty
- Hỗ trợ các bộ phận tối ưu hóa báo cáo.
- Hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống thông tin và tin học văn phòng.
- Hỗ trợ xử lý các sự cố trên các hệ thống .

Mô tả

- Phát triển các ứng dụng theo yêu cầu của công ty
- Hỗ trợ các bộ phận tối ưu hóa báo cáo.
- Hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống thông tin và tin học văn phòng.
- Hỗ trợ xử lý các sự cố trên các hệ thống .