Tìm nâng cao


 

 

IT/Phần mềm jobs
vnjob.vn Tìm thấy 2 việc làmtheo tiêu chí tìm kiếm của bạn.
 
Nộp đơn ngay ! Nộp đơn ngay Nộp đơn ngay
Nộp đơn ứng tuyển theo tất cả lựa chọn của bạn.
 
 
DevOps Engineer
Công ty : FPT Viet Nam
Vị trí : Ha noi, Hà nội Viet Nam
Kinh nghiệm : Kinh nghiệm bất kỳ
Lương : Disscussion
- Tư vấn và hỗ trợ dự án xây dựng CI/CD plan
- Thực hiện cài đặt, xây dựng môi trường để cấu hình CICD/ CQM
- Thực hiện config hệ thống CICD/ CQM
- Thực hiện Develop các plugin/ tool cho CICD system
- Thực hiện fix issue, bảo trì hệ thống.
Ứng tuyển Gửi thông tin vào email Ứng tuyển trước : Tue Apr 09, 2019
 
Java Solution Architect
Công ty : FPT Viet Nam
Vị trí : Ha noi, Hà nội Viet Nam
Kinh nghiệm : Kinh nghiệm bất kỳ
Lương : Disscussion
• Xây dựng các design application, trao đổi & thuyết phục khách hàng về thiết kế
• Làm Infrastructure design, trao đổi & thuyết phục khách hàng
• Tính toán sizing cho hệ thống
• Tham gia vào việc xử lý các phát sinh về kỹ thuật, đề xuất giải pháp cho dự án
• Review các giải pháp về kỹ thuật của dự án.
Ứng tuyển Gửi thông tin vào email Ứng tuyển trước : Tue Apr 09, 2019