Tìm nâng cao


 

 

IT/Phần mềm jobs
vnjob.vn Tìm thấy 2 việc làmtheo tiêu chí tìm kiếm của bạn.
 
Nộp đơn ngay ! Nộp đơn ngay Nộp đơn ngay
Nộp đơn ứng tuyển theo tất cả lựa chọn của bạn.
 
 
Tuyển dụng 2 Kỹ sư hệ thống
Công ty : Bestpacific Viet Nam
Vị trí : Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng,..., Hải Dương Viet Nam
Kinh nghiệm : Kinh nghiệm bất kỳ
Lương : Mức lương thỏa thuận
1. Chịu trách nhiệm thiết kế và quản trị hệ thống mạng:
a) Server/Storage/Phone center/AP
b) Hệ thống Microsoft (như AD,Hyper-V);
c) Giải pháp Network/Security (Cisco, Sonicwall)
2. Hỗ trợ triển khai hệ thống mạng trong nhà máy
3. Hỗ trợ người dùng hệ thống mạng
4. Các công việc khác theo sự phân công công việc của người quản lý trực tiếp
Ứng tuyển Gửi thông tin vào email Ứng tuyển trước : Tue Jun 25, 2019
 
Tuyển dụng 2 Lập trình viên
Công ty : Bestpacific Viet Nam
Vị trí : Hải Dương, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng,..., Hải Dương Viet Nam
Kinh nghiệm : Kinh nghiệm bất kỳ
Lương : Mức lương thỏa thuận
- Phát triển các ứng dụng theo yêu cầu của công ty
- Hỗ trợ các bộ phận tối ưu hóa báo cáo.
- Hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống thông tin và tin học văn phòng.
- Hỗ trợ xử lý các sự cố trên các hệ thống .
Ứng tuyển Gửi thông tin vào email Ứng tuyển trước : Tue Jun 25, 2019