Advanced search


 

 

 
Java Solution Architect FPT Viet Nam Ha noi, Hà nội, Viet Nam
 

Kinh nghiệm

:

Kinh nghiệm bất kỳ

Mức lương

:

Disscussion

Thể loại :

:

Full-time

 

Danh mục việc làm

:

IT/Phần mềm

Nộp đơn trước :

:

Tue Apr 09, 2019
Ngày đăng

:

Mon Feb 18, 2019

Tổng hợp việc làm

• Xây dựng các design application, trao đổi & thuyết phục khách hàng về thiết kế
• Làm Infrastructure design, trao đổi & thuyết phục khách hàng
• Tính toán sizing cho hệ thống
• Tham gia vào việc xử lý các phát sinh về kỹ thuật, đề xuất giải pháp cho dự án
• Review các giải pháp về kỹ thuật của dự án.

Mô tả


WHAT YOU WILL DO


• Xây dựng các design application, trao đổi & thuyết phục khách hàng về thiết kế
• Làm Infrastructure design, trao đổi & thuyết phục khách hàng
• Tính toán sizing cho hệ thống
• Tham gia vào việc xử lý các phát sinh về kỹ thuật, đề xuất giải pháp cho dự án
• Review các giải pháp về kỹ thuật của dự án.WHAT YOU ARE GOOD AT


• Có kinh nghiệm software development (đặc biệt với Java), > 5 năm kinh nghiệm. 
• Có kinh nghiệm với software architecture
• Có khả năng thiết kế phần mềm, thuyết phục và trao đổi với khách hàng về thiết kế phần mềm
• Có khả năng thiết kế cho infrastructure, thuyết phục và trao đổi với khách hàng về lĩnh vực này
• Kỹ năng tính toán sizing cho hệ thống
• Giải quyết các vấn đề phát sinh về kỹ thuật, đưa ra giải pháp để giải quyết
• Communication tốt bằng English.

*** BENEFITS
• Làm việc trực tiếp với những khách hàng lớn trên thế giới.
• Làm việc trong một môi trường thân thiện, cởi mở và với cộng đồng những nhân tố tài năng trong môi trường làm việc FPT Software với chế độ lương thưởng và phúc lợi hấp dẫn.
• Chế độ bảo hiểm “FPT care” dành cho nhân viên FPT Software.
• Chế độ nghỉ mát hàng năm.

Kỹ năng chính

TECH SKILLS; JavaSoftware