Advanced search


 

 

 
Trưởng Phòng Call Center - Bamboo Airways Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC Ha Noi, Hà nội, Viet Nam
 

Kinh nghiệm

:

Kinh nghiệm bất kỳ

Mức lương

:

Discussion

Thể loại :

:

Full-time

 

Danh mục việc làm

:

Du lịch /Hàng không

Nộp đơn trước :

:

Sun Dec 30, 2018
Ngày đăng

:

Sat Nov 10, 2018

Tổng hợp việc làm

- Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động Phòng CALL CENTER, gồm 2 hoạt động chính là CALL CENTER và giải quyết khiếu nại của khách hàng.
- Lập và triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng hàng theo tháng, quý, năm.
- Thu nhận thông tin về các yêu cầu/ khiếu nại và tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của khách hàng một cách chính xác, truyền tải nhanh và đảm bảo tới đúng bộ phận.
- Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với công ty.
- Triển khai thực hiện kế hoạch thăm dò khách hàng định kỳ
- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên bằng các hoạt động: đào tạo, đánh giá nhân viên.. nhằm đạt được mục tiêu do công ty đề ra.

Mô tả


CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN
 

Lương tháng 13, 

Cơ hội đào tạo nước ngoài 

Cơ hội du lịch

MÔ TẢ CÔNG VIỆC


- Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động Phòng CALL CENTER, gồm 2 hoạt động chính là CALL CENTER và giải quyết khiếu nại của khách hàng.
- Lập và triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng hàng theo tháng, quý, năm.
- Thu nhận thông tin về các yêu cầu/ khiếu nại và tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của khách hàng một cách chính xác, truyền tải nhanh và đảm bảo tới đúng bộ phận.
- Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với công ty.
- Triển khai thực hiện kế hoạch thăm dò khách hàng định kỳ
- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên bằng các hoạt động: đào tạo, đánh giá nhân viên.. nhằm đạt được mục tiêu do công ty đề ra.
- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động dịch vụ chăm sóc khách hàng.
- Thực hiện các công việc phát sinh và công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo.
- Quản lý đội nhóm Call center, đảm bảo cho việc ghi nhận ý kiến, trợ giúp yêu cầu của khách hàng diễn ra theo đúng yêu cẩu của Công ty đề ra.YÊU CẦU CÔNG VIỆC


- Tiếng Anh giao tiếp tốt (TOEIC trên 650).
- Tốt nghiệp đại học trở lên.
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong vai trò Teamleader (chuyên về Call Center).
- Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức, thuyết trình, đàm phán, giải quyết vấn đề cá nhân và các vấn đề khác.
- Kỹ năng giải quyết khiếu nại, kỹ năng giao tiếp tốt.
- Làm việc độc lập, chủ động tiếp nhận trách nhiệm mới khi cần thiết.
- Tốt về dữ liệu và báo cáo để kiểm soát các dữ liệu tồn đọng và hiệu suất.