Tìm nâng cao


 

 

Du lịch /Hàng không jobs
vnjob.vn Tìm thấy 1 việc làmtheo tiêu chí tìm kiếm của bạn.
 
Nộp đơn ngay ! Nộp đơn ngay Nộp đơn ngay
Nộp đơn ứng tuyển theo tất cả lựa chọn của bạn.
 
 
Trưởng Phòng Call Center - Bamboo Airways
Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Vị trí : Ha Noi, Hà nội Viet Nam
Kinh nghiệm : Kinh nghiệm bất kỳ
Lương : Discussion
- Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động Phòng CALL CENTER, gồm 2 hoạt động chính là CALL CENTER và giải quyết khiếu nại của khách hàng.
- Lập và triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng hàng theo tháng, quý, năm.
- Thu nhận thông tin về các yêu cầu/ khiếu nại và tổng hợp kết quả đánh giá sự hài lòng của khách hàng một cách chính xác, truyền tải nhanh và đảm bảo tới đúng bộ phận.
- Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với công ty.
- Triển khai thực hiện kế hoạch thăm dò khách hàng định kỳ
- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên bằng các hoạt động: đào tạo, đánh giá nhân viên.. nhằm đạt được mục tiêu do công ty đề ra.
Ứng tuyển Gửi thông tin vào email Ứng tuyển trước : Sun Dec 30, 2018