Advanced search


 

 

 
Nhân viên QA: BestPacific Viet Nam Hai Duong, Hải Dương, Viet Nam
 

Kinh nghiệm

:

Kinh nghiệm bất kỳ

Mức lương

:

Discussion

Thể loại :

:

Full-time

 

Danh mục việc làm

:

Sản xuất / Vận hành

Nộp đơn trước :

:

Sat Dec 15, 2018
Ngày đăng

:

Fri Oct 26, 2018

Tổng hợp việc làm

Yêu cầu : Nhân viên Nam có thể sử dụng tiếng Anh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Mô tả

Yêu cầu : Nhân viên Nam có thể sử dụng tiếng Anh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm